Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:44

44Eyıt'à dıì ełexè yatı nàtsoo wììtsı̨, wet'à ełexè ts'èwhı̨į̀ ts'eeda ha,” Laban yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index