Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:45

45Eyıt'à Jacob kwe nechàa dèè k'e nàı̨ɂaà ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index