Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:47

47Laban eyı kwe nègı̨ı̨waa sìı Jegar-Saduta wìyeh ayį̀į̀là, eyıts'ǫ Jacob Galed wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index