Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:5

5Gots'ǫ̀ hadı, “Naxıtà sets'ǫ̀ wınì ładı̨į̀ ajà, ı̨nę̀ę lanì sets'ǫ̀ naɂa-le, hanìkò setà Wenǫ̀htsı̨ sìı sexè at'ı̨ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index