Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:50

50Setì gıts'ǫ̀ hoìla eghàlaı̨da, hanì-le-ı̨dè gıgà ts'èko eyıì-le nèehchì nı̨dè, neghàehda-le kò Nǫ̀htsı̨ goghàeda hǫt'e, wenaądì nǫǫ̀,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index