Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:51

51Eyıts'ǫ Laban, Jacob ts'ǫ̀ hadı, “Yatı nàtsoo wììtsı̨ wek'èhoedzǫ gha jǫ kwe whela hǫt'e, eyıts'ǫ eyı gha jǫ kwe nàı̨ɂa hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index