Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:54

54Jacob eyı shìhta nèk'e tıts'aàdìı ełaı̨hwho gà Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ yek'ı̨ı̨hk'ǫ. Eyı tł'axǫǫ̀ ełèot'ı̨ ełexè shègıazheè agǫ̀ǫ̀là. Shègıazhe tł'axǫǫ̀, to eyı geète.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index