Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:7

7hanìkò t'aats'ǫǫ̀ seghǫyaeɂà eyıts'ǫ sets'àɂeedìı sìı dek'aɂį̀ ayehɂı̨. Hanìkò naxıtà sets'ǫ̀ hoìla eghàlaeda ch'à Nǫ̀htsı̨ ayį̀į̀hwhǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index