Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:8

8‘Tıts'aàdìı weta goèhzǫǫ sìı nets'àɂeedìı gı̨ı̨lı̨ ha,’ naxıtà sèhdı nı̨dè tıts'aàdìı gıza gıta goèhzǫǫ̀ nègele. Eyıts'ǫ, ‘Tıts'aàdìı dezǫ gık'e nawhet'ıı sìı nets'àɂeedìı gı̨ı̨lı̨ ha,’ sèhdı nı̨dè tıts'aàdìı gıza dezǫ gık'e nawhet'ıı nègele.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index