Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:13

13Eyı to hǫǫhwho tł'axǫǫ̀, wets'ǫ tıts'aàdìı mǫ̀hdaa edı̨ı̨de ghàyele ha gota xàyı̨ı̨wa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index