Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:14

14Ejıetsoa dets'è nàkeakw'eènǫ (200) eyıts'ǫ ejıetsoa werezhıì naènǫ, sahzǫ̀a dets'è nàkeakw'eènǫ (200) eyıts'ǫ sahzǫ̀a werezhıì naènǫ gota xàyı̨ı̨wa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index