Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:24

24Jacob ededı̨ whatsǫǫ̀ aìda là dǫ yeghǫ nììtła. Èhkǫ gots'ǫ̀ ełek'aàgıagwo.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index