Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:25

25Eyı dǫ Jacob nahk'e elı̨ ha-le yek'èezǫ t'à yeɂà k'èchı̨į̀ɂaa nàı̨ht'ı, eyıt'à Jacob dǫ k'aı̨wo t'à weɂà xàchı̨awò.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index