Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:28

28Eyı tł'axǫǫ̀ eyı dǫ hadı, “Jǫ gots'ǫ ı̨daà Jacob nìyeh ha-le, Israel nìyeh ha. Nǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ dǫ k'anewo xè honeèhnǫ t'à hanìyeh ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index