Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:7

7Jacob sıì dèhyeh lajà t'à wets'ǫ dǫ nàke ts'ǫ̀ łats'ıgǫǫwa. Eyıts'ǫ sahzǫ̀ą, ejıetsoa, ejıe eyıts'ǫ tıts'aàdìıcho sı nàke ts'ǫ̀ łats'ıgǫǫwa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index