Search form

Dànì Kèhoį̀wo 32:8

8Jacob dıı hanıwǫ, “Esau dǫ ı̨daà gıadèe sìı t'asagǫ̀ǫ̀là nı̨dè dǫ ı̨dè gıadèe sìı t'asį̀ı̨ kwı̨geehdè ha dìì-le,” hanıwǫ.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index