Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:1

Jacob edı̨ı̨de ghǫ nììtła

1Jacob ı̨daà k'eet'į̀ là wı̨ı̨de Esau naetłe yaɂı̨, dǫ dı̨akw'eènǫ (400) yexè at'ı̨. Eyıt'à weza gımǫ xè taı ts'ǫ̀ łats'ıgǫǫwa, edets'èkeè Leah, Rachel eyıts'ǫ ts'èko nàke gogha eghàlageedaa xè łats'ıgǫǫwa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index