Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:10

10Hanìkò Jacob yets'ǫ̀ hadı, “Į̀le, seghǫ nınà nı̨dè eyı tıts'aàdìı nets'ǫ̀ ahłàa sìı negha welè. Sets'ǫ̀ nınà neehɂı̨ t'à neghàehda nı̨dè ekìı Nǫ̀htsı̨ wınì ghàehda lanì.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index