Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:11

11Eyı tıts'aàdìı nets'ǫ̀ nèehłaa sìı negha welè. Nǫ̀htsı̨ sets'ǫ̀ wedzeè eteèɂı̨ t'à t'asìı hazǫǫ̀ weehwhǫǫ sìı sets'ǫ hǫt'e,” yèhdı. Jacob nadaèt'è-le t'à Esau hęɂę yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index