Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:16

16Eyıt'à eyı dzęę̀ k'e et'ıì Esau edenèè Seyır ts'ǫ̀ anajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index