Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:17

17Hanìkò Jacob, ekǫ ts'ǫ̀ ajà-le, Sukot nèk'e ts'ǫ̀ ajà. Ekǫ nàdèe-k'è gòhtsı̨ eyıts'ǫ tıts'aàdìı-kǫ̀ gòhtsı̨. Eyıt'à eyı nèk'e Sukot gòyeh hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index