Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:2

2Ts'èko nàke gogha eghàlageedaa sìı gıza xè ı̨daà nagıadè agǫ̀ǫ̀là, eyı k'è Leah edeza xè naetłe, eyı k'è Rachel eyıts'ǫ Joseph nǫǫde nagıadè agǫ̀ǫ̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index