Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:4

4Hanìkò wı̨ı̨de Esau yets'ǫ̀ tı̨mǫèhza gà yek'o dıìdo xè yek'èts'adlı̨. Gınà t'à į̀łah gı̨ı̨tsè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index