Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:6

6Eyı tł'axǫǫ̀ ts'èko nàke gıgha eghàlageedaa sìı edeza xè eyı nègı̨ı̨de gà gıts'ǫ̀ nàgòı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index