Search form

Dànì Kèhoį̀wo 33:7

7Eyı k'è Leah weza xè eyı nègı̨ı̨de gà gıts'ǫ̀ nàgòı̨hgè. Nǫǫde t'à Joseph wemǫ Rachel xè eyı nègı̨ı̨de gà gıts'ǫ̀ nàgòı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index