Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:14

14Hagedı, “Hats'ele ha dìì,” gıìhdı, “Godè dǫ wekwǫ̀ nàet'a-le xè honìdaà ats'ele ha dìì. Eyı sìı gogha wets'àet'ǫ hǫt'e.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index