Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:16

16Hanì-ı̨dè gotì naxıghàts'ehtè ha eyıts'ǫ naxıtì ts'ìhchı ha. Eyıts'ǫ naxıta nàts'edè ha eyıts'ǫ naxıxè dǫ ı̨łè xàɂaa lats'ede ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index