Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:2

2Ekǫ Hıv got'ı̨į̀ gha k'àowo Hamor weza Shekem yaɂı̨ ekò dayaachì gà yets'ǫ̀ ekǫ-le eghàlaı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index