Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:22

22Hanìkò eyı dǫ sìı t'asìı ı̨łè hats'ı̨ı̨là nı̨dè zǫ hęɂę gògedı ha gedı. Gots'ǫ dǫzhìı hazǫǫ̀ gıxèht'eè gıkwǫ̀ nàet'a nı̨dè zǫ, gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index