Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:23

23Hanì-ı̨dè gıts'ǫ tıts'aàdìı hazǫǫ̀, eyıts'ǫ t'asìı hazǫǫ̀ gıts'ǫ sìı goghaelı̨ ha. Eyıt'à hęɂę gìts'ııdì, hanì-ı̨dè gota nàgedè ha dìì-le,” gògedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index