Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:26

26Hamor eyıts'ǫ weza Shekem behcho t'à ełaàgogį̀ı̨hdè gà ededè Dınah Shekem wekǫ̀ gots'ǫ negıìchı gà nageèhde.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index