Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:29

29T'asìı hazǫǫ̀ t'à ahxe gı̨ı̨lı̨ı̨ sìı nageèwa, gıts'ǫ ts'èko eyıts'ǫ gıza sı, eyıts'ǫ gıkǫ̀ goyìı t'asìı whelaa sìı hazǫǫ̀ nageèwa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index