Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:31

31Hanìkò weza hagıìhdı, “Shekem godè ts'èkojıı elı̨ lanì yets'ǫ̀ k'ehoɂa ha nıìle ı̨lè,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index