Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:6

6Whaà-le-t'ıì Shekem wetà Hamor, Jacob ts'ǫ̀ gode ha yets'àèhtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index