Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:8

8Hanìkò Hamor, Jacob ts'ǫ̀ hadı, “Seza Shekem sıì ededzeè t'à netì ghǫneètǫ hǫt'e. Seza ts'èkeè elı̨ ha netì seza ghàı̨htè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index