Search form

Dànì Kèhoį̀wo 34:9

9Goza eyıts'ǫ gotì ełexè honìgııdè. Naxıtì goghàahtè eyıts'ǫ gotì naxıghàts'ehtè ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index