Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:1

Jacob Bethel ts'ǫ̀ naèhtła

1Eyı tł'axǫǫ̀ Nǫ̀htsı̨ Jacob ts'ǫ̀ gode, “Bethel gòyeh ts'ǫ̀ anaąde, eyı nàądè, eyıts'ǫ ekǫ Nǫ̀htsı̨ ts'ǫ̀ t'asìı k'eek'ǫ̀ gha t'à kwe ełeka whela t'à kwe-ladà nehtsı̨. Nı̨ı̨de Esau ch'à kwı̨èhsa ekò Nǫ̀htsı̨ nets'ǫ̀ wègoèht'į̀ ı̨lèe sìı eyı aht'e,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index