Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:10

10Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Jacob nìyeh kò, jǫ gots'ǫ Jacob nìyeh ha-le. Israel nìyeh ha,” yèhdı. Eyıt'à Israel wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index