Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:11

11Eyıts'ǫ Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ hadı, “Nǫ̀htsı̨ t'asìı wegha dìì-le aht'e. Chekoa łǫ nets'ǫ welè. Nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ gots'ǫ dǫ xàgeèɂaa łǫ gǫ̀hłı̨ ha, eyıts'ǫ k'àowocho łǫ nets'ǫ xàhohwhı ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index