Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:13

13Ekǫ Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ goı̨de tł'axǫǫ̀ wènagoèt'į̀-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index