Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:18

18Hanìkò eładaawe t'à nǫǫde ejì ekò k'e Ben-Onı wìyeh ayį̀į̀là. Hanìkò wetà, Benjamın wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index