Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:20

20Jacob, wets'èkeè wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ k'e kwe nàı̨ɂaà ayį̀į̀là. Dıı dzęę̀ ts'ǫ̀ eyı Rachel wekw'ǫǫ̀ whetǫǫ wenahodì gha ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index