Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:21

21Israel (Jacob) edèot'ı̨ xè k'achı̨ naèhtła. Mıdal-Eder gòyeh wete ts'ǫ̀ edenı̨hbàa nàı̨hgè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index