Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:22

22Israel eyı nèk'e nàgedè ekò weza ǫhdaà Ruben edetà wets'ǫ ts'èko Bılah t'àı̨tè. Wetà yeghǫ ıìkw'o.

Jacob, weza hoònǫ-daats'ǫ̀-nàke gòı̨lè:

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index