Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:25

25Bılah, ts'èko Rachel gha eghàlaedaa sìı weza nàke gòı̨lè:

Dan eyıts'ǫ Naftalı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index