Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:28

28Jacob wetà Isaac ı̨łèakw'eènǫ-daats'ǫ̀-ek'èdı̨ènǫ (180) xo ts'ǫ̀ ı̨ı̨dà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index