Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:3

3Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè Bethel gòyeh ts'ǫ̀ ts'ııdè, ekǫ Nǫ̀htsı̨ gha kwe-ladà ehtsı̨ ha. Sexè hoìla nàhòwo ekò Nǫ̀htsı̨ ekǫ seèhkw'ǫ ı̨lè eyıts'ǫ edı̨į̀ sek'eèhoowoo sìı sexè aet'į̀ hǫt'e,” gòhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index