Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:6

6Jacob eyıts'ǫ dǫ hazǫǫ̀ gıxè aget'ı̨ı̨ sìı Kanan nèk'e Luz gòyeh (dıì Bethel gòyeh) sìı nègı̨ı̨de.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index