Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:7

7Ekǫ kwe ełeka whela t'à kwe-ladà whehtsı̨. Edı̨ı̨de Esau ch'à kwı̨èhsa ekò, ekǫ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ̀ wègoèht'į̀ ı̨lè t'à eyı gòɂǫǫ sìı El-Bethel gòyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index