Search form

Dànì Kèhoį̀wo 35:9

9Jacob, Padan-Aram nèk'e gots'ǫ Bethel ts'ǫ̀ nǫ̀ǫtła ekò k'achı̨ Nǫ̀htsı̨ wets'ǫ̀ wègoèht'į̀ eyıts'ǫ yatı nezı̨ı̨ t'à yek'eèyaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index